heine

pedersen.com

Salongbordet
 Her er en massiv doku- mentasjon på byggingen av mitt salongbord med Märklin Z-skala. Mengder av bilder. Også video.

Coffee table layout
 This is a massive documentation of the building of my coffee table with a Z-scale layout. Loads of pictures. Also video.

Hyllebanen
 
Dette blir mitt foreløpig største prosjekt i Z-skala.

Layout in a shelf
 
This will be my largest project in Z-scale so far.

Koffertanlegg
 
Et lite prosjekt. Märklin Z-skala i en koffert. Gode bilder av hvordan jeg har formet fjell og landskap.

Briefcase layout
 
A small project. Z-scala in a briefcase. Good pictures of the making of rocks and scenery.

Anlegg i en bilderamme
    

Layout in a frame
   

Et Juleanlegg

A Christmas layout

Juleanlegg 2007

Christmas layout 2007

Et påskeanlegg

Easter layout

Trysil
 
Et anlegg som skal være på hytta i Trysil

Trysil

Hagejernbane

Garden railway

Modelljernbane H0
 
Mer enn 120 bilder av mitt gamle Märklin H0-anlegg. Samt mye mer.

Modelrailroad H0
 More than 120 pictures of my old Märklin H0 layout. And much more.

Fremo
 
Jeg har også bygget et par Fremo-moduler.

FREMO modules
 

Linker
 Dette er Norges første linkside som samlet mj-norge på nett til et rike. Mye annet også.

Links
 This is the first site to gather all Norwegian MR sites. Also other links.

Media
 Jeg har etterhvert blitt omtalt i diverse media. Noe av det er gjengitt her.

Media
 
Some of my apperance in media.

Klubben
 Jeg er med i Gleng Modelljernbaneklubb.

My MR club
 I am member of Gleng Model railway club.

 

facebook.com/heinepedersen

youtube.com/user/heinepedersencom

 


Foto: Svein-Martin Holt. Bildet er tatt på Hobbymessa i Skedsmohallen 20. oktober 2002.
The picture is from the Hobby Show in Oslo October 20. 2002

 

Kan det være tilfeldig at jeg ble født samme dag som
Märklin lanserte Z-skala på messen i Nürnberg i 1972?