Hagejernbane - Byggeblogg
2014 - Graving og pukk

Sommeren gikk med til alt annet enn hagebanebygging, men litt på våren og litt utover høsten ble det tid til litt graving og fylling av pukk.


Fra en tomt i nabolaget hentet vi et par lass med sprengsten. Det kommer godt med på de stedene vi skal bygge opp fyllinger.