Adkomst til skjulte spor - Access to hidden tracks - Page 1
14.01.04

Jeg får mange spørsmål om hvordan jeg skal komme til alle sporene for rengjøring eller redningsarbeid for avsporede tog.

Denne siden skal fortelle litt om hvordan jeg løser det.

Jeg begynner med stasjonsmodulen. Her er det ikke så mye spor på undersiden, men det er allikevel viktig med så god adkomst som mulig.

Hele plywood-platen som stasjonen står på blir avtagbar. Inn mot sporene hviler den på kanten av plata som er underlag for sporene.

Den avtagbare plata skal danne grunnlag for landskapet som bygges opp av Jackofoam.

I get a lot of questions about how I will be able to reach the hidden tracks for cleaning and rescuing derailed trains.

This page will give som answers to that.

I begin with the station module. On this it's not sp much track beneath the ground level, but still, it's very important that the accessability is the best.

The whole playwood foundation for the buildings and landscape is removable. Up against the tracks it rests on a thin edge of the thicker base plywood under the tracks.

Dette bildet viser hvor stasjonen skal stå. Det kommer et buttspor inn til godshuset i stasjonsbygningen. Stasjonen og plattformen kommer til å følge kanten på platen. På den måten blir skjøten mellom de to platene lite synlig. This picture shows the spot for the station. A dead end track wil stop at the stations freight shed.

The platform will follow the edge on the removable plywood base. This way the edge will not be very vissible. 

Dette bildet viser kanten som den avtagbare platen skal hvile på.

En ekstra fordel med løse landskapsdeler, er at det er lettere å jobbe med detaljer på dem når de kan settes på et bord eller en benk uavhengig av  modulen.

 

This picture shows the edge which the removable plywood rests on.

Another great thing about removable parts, is that it's much easyer to work on the landscape on them when the part can be put on a workbench or at tabel.

13.08.04

I denne delen av anlegget er det veldig mye spor i mange nivåer... 

 

This part of the layout containes a whole lot of tracks in many different levels....
Men veldig lite av disse sporene er synlig når landskapet er på plass.

Derfor blir alt landskapet her avtagbart. Brua skal følge med det løse landskapet, så her må strøm til sporene mates med en slags kobling.

 

Very small sections of the tracks are vissible when the landscape is in its place.

All of this have to be removable. The bridge will follow the removable landscape when it's removed.

18.08.04

Her er brua på plass. Den er nå limt til pillarene, og er med på å stive opp hele denne løse delen. Sporene er også limt og malt. Mangler bare ballast.

 

The bridge is in its right place ande glued to it's pillars. And that makes the bridge a part of the bearing of the whole construction. The tracks are also glued and painted.
05.12.04

Nå har jeg kommet til toppen av anlegget. Plata til Høyre blir avtagbar og danner grunnlaget for landskapet bak endestasjonen.
 
This is the top level of the layout. The plywood board to the right is the base for the removabel part on the top.
17.07.05
De tre følgene bildene viser hvordan anlegget blir tatt ut av hylla, og at landskapet blir fjernet for å få tilgang til sporene.
Here you can see how the layout is taken out of the shelf, and that the landscape have been removed to access the tracks. (the following pics.)
 
 
Og her er de to løse landskapsdelene:  
 
 
   
   
Har du spørsmål om mine prosjekter? Benytt gjerne forumet!

Do you have questions about my projects? Please use my forum!