Landskap - side 1

 

20.01.04

Landskap

Her er grunnlaget for landskapet. Åtte plater med 50mm Jackofoam.

 

 

  Landscape

Here is the materials for the landscape. Eight sheets of 50 mm Jackofoam (XPS / Ground isolation)

Det er ikke så mye å si om dette foreløpig. Jeg brukte brødkniven til å skjære med. Ble veldig lite smuler. Tunnelen skal skjæres ut fra undersiden når limet mellom de to platene har tørket. Not much to say so far. I used a bread knife to cut it. The tunnel will be cut out from below when the glue between the two sheets has dryed.
24.01.04

Her blir det vei som fortsetter som bru over sporene og videre ut i intet...

På toppen bak skal slottet "Neuschwanstein" stå.

 

This is the base ramp for å road that will continue on a bridge crossing the tracks.

On the top of the hill, the castle "Neuschwanstein" is supoused to be.

Bygårdene følger stigningen på veien. Tror det blir fint når fortauet kommer på plass. The city buildings rise along with the street. I think it will look nice when the final pavement is put down.
27.02.04

Slottet har fått ny plassering. Jeg hadde i utgangspunktet planlagt at det skulle være i det høyre hjørnet av anlegget, men der ble det veldig bortgjemt. Nå får det en veldig sentral plass i anlegget.
I decided a new placement for the castle. It was originally suposed to be in right corner, but I think it would be to much hidden there. Now I have given it a very central spot on the layout.
02.03.04

Jeg har begynt bearbeidingen av Jackofoamen med kniven. Det er ikke så veldig mye som skal til for å få frem fjellstrukturen.

 

I have started to cut the Jackofoam with a knife. It is very easy to create the structure of rocks.
06.03.04
Jeg fortsetter og bearbeide Jackofoamen. Jeg bruker god tid til å bare stå og titte på formasjonene mellom hver gang jeg skjærer litt. På den måten frigjøres mye kreativitet.

Dette anlegget skal jo ikke gjemmes bort i en koffert e.l. så derfor er det viktig at jeg blir fornøyd med både detaljer og helhet i formasjonene.

Men det blir ikke så veldig mange bilder av det..

 

I am still cutting the Jackofoam. I spend a lot of time just standing looking at the formations between cutting. That way a lot of creativity is released.

This layout can't be hidden in a briefcase, so it's important that I am satisfied with the result of both details and the big picture.

But it don't create many pictures to the web...

09.03.04

Syv lag med Jackofoam. Foreløpig bare grovt tilpasset. 
Seven layers of jackofoam. Still much cutting to be done.
14.03.04

Her har jeg jobbet litt med kniven. Jeg har også limt på noen mindre biter her og der.
Here I have been working with the knife. I have also glued down som loose pices.
Har du spørsmål om mine prosjekter? Benytt gjerne forumet!

Do you have questions about my projects? Please use my forum!