Landskap - side 4 - Landscape - Page 4
 

25.11.05 

Landskap

Disse tunnelportalene fra Vollmer er egentlig for N-skala enkeltspor. Jeg har kuttet dem ned litt på høyden, og da passer det perfekt for mine dobbeltspor som har 20 mm avstand. NB! Disse vil bli for små til dobbeltspor som følger Märklins geometri med 25 mm avstand mellom sporene.

 

 

 

Landscape

This tunnel portal from Vollmer are actually meant for N-scale single track. I have cut off some of the height, and they fit exactly on my double track with 20 mm distance. Note that they will not fit on double track that follows the Märklin geometry with 25 mm distance between tracks.

   
 
 
Nå mangler det i hvertfall ikke materiell for å beplante hylleanlegget...
Dette er kjøpt inn litt forskjelige steder. På messe i Tyskland, lokale butikker her hjemme og i USA.

Her er det bl.a. 210 grantrær, stammer til 70 furutrær og 228 løvtrær. Og det skulle være nok Foliage til noen busker også...  Og selvfølgelig har jeg en høytalermatte fra Biltema liggende.

Det er m.a.o liten sjans for at landskapet skal se glissent ut. 500 trær til 2 kvm anlegg bør være nok...
This is purchased in Germany, local shops here in Norway and in the USA.

This is enough to make more than 500 trees and a lot of bushes. That should be enough for this layout...

 


 
30.11.05
Forberedelsene er i gang for å beplante landskapet bak endestasjonen. Maling av veier og montering av støttemurer er noe av det som skal gjøres. Veien ble malt svart for at ujevnhetene skulle bli mer synlig. Nå skal den sparkles en gang til, og males på nytt igjen. This part is beeing prepared for the greenery. Painting roads and making stone walls etc.
05.01.06    
 
 

 

 

 

11.01.06  
 
 
   
     
13.01.06    
 
 

 

     
Har du spørsmål om mine prosjekter? Benytt gjerne forumet!

Do you have questions about my projects? Please use my forum!