Overgang mellom modulene - Between the modules
10.12.04
This layout is based on two modules. And becuse of that, it's a challenge to make the tracks that cross from one module to the other perfectly aligned at all times. Wood is known to change along with changes in temperatur an moisture in the air. And when you have six crossing tracks, it will be a problem if it's not adjustable.
 
Dette anlegget består av to moduler. Derfor er det en utfordring å få sporene som krysser mellom dem å treffe eksakt mot hverandre til en hver tid. Treverk påvirkes jo av temperatur og luftfuktighet, og når det blir så mange som seks spor som til en hver tid skal passe, vil dette bli et problem hvis man ikke har mulighet for  justeringer.

På bildet over synes alle seks sporene. To nede i fremkant og fire på neste nivå. De to nederste har ingen annen justering enn at jeg setter modulene slik at sporene matcher og skrur modulene sammen med hverandre med en bolt med vingemutter på. Dette er godtnok for disse sporene.

 


I praksis har denne løsningen så langt fungert meget godt. Jeg har testkjørt ganske mye, og det har aldri vært avsporinger ved modulskjøten.
The top picture shows all the six tracks. Two in the front and four on the next level. Thw lower two have no other possbilities for adjustment than making sure the tracks align when they are placed on the shelf. The two moduls are hold together by a bolt with a wing nut. (You can see it on the first picture.) This is good enough for the two tracks in the front.
Jeg har derfor konsentrert meg om justerings- mulighet for de fire øverste. Dette har jeg løst ved at disse ligger på en "flytende" rampe på den ene modulen. Denne rampen hviler på to bein bestående av bolter. disse er festet til rammeverket under med vingemuttere, og ved å skru på disse vingemutterne kan jeg justere høyden på beina uavhengig av hverandre. Hullene som boltene går ned i er såpass store at boltene også kan flyttes sideveis (se pilene på det øverste bildet).
 

Dette bildet viser hvordan justeringsmekanismen ble konstruert.
Instead I have consentrated on the adjustments for the other four tracks. My solution for this is a floating ramp on the left module. This ramp rests on two bolts which can be adjustet in both height and sideways. It is adjusted up and down by turning the wing nuts. And the holes in the base are so wide that it also can be adjusted sideways. Check out the arrows on the first picture.
02.08.06

For å komme til justeringen når landskapet er på plass, har jeg bygd en løs del av muren som kan løftes rett opp. styringene består av plaststrips som er limt sammen til to vinkelprofiler.

Ettersom denne delen av muren er løs, er det heller ikke noe problem å justere høyden på rampa med sporene på.

 
I denne enden fungerer styringen også som forsterkning mot modulkanten. Så på dette bildet er det to styringer som står mot hverandre som forsterkninger på hver sin modul.  
 
     
Har du spørsmål om mine prosjekter? Benytt gjerne forumet!

Do you have questions about my projects? Please use my forum!