Penser - Turnouts
05.03.05

Mange lurer på hva jeg har gjort med drevene til pensene...Her er oppskriften på det jeg har gjort så langt.

Først fjernes dekselet som beskytter magneten:

 

Many have wondered what I did with the turnouts side mechanisms. Here is the recipe for what I have done so far.

First, remove the cover that protects the magnet:

Så skjærer jeg løs nesten hele den delen som magneten ligger på (den røde streken). Men her er det viktig å holde tunga rett i munnen så du ikke kutter for langt eller kutter for tett på skinna (da vil skinna løsne fra svillene): Then I cut loose nearly all of the part the magnet rests on (the red line). Keep your tongue straight, so you don't cut too far or too close to the rail (in which case the rail will detach from the sleepers):
Jeg kutter også av en bit i hver ende: I also cut off a bit at each end:
Da blir det slik: So it looks like this:
Jeg legger sporet på 5 mm kork og skjærer bort all korken under plata med magneten på. Så presser jeg plata ned i hullet slik at den borterste enden av plata kommer helt ned til underlaget under korken: I put the tracks on 5mm (1/5") cork, and cut away all the cork under the base with the magnet. Then I press the plate into the the hole so the far end of the plate comes down on the surface beneath the cork:
Da vil omtrent så mye komme under "bakkenivå": About this much will be "underground":
Hvis du bruker tynnere kork enn 5 mm vil den ikke komme like langt ned hvis du da ikke freser plass i underlaget.

Funksjonsmessig er det så langt ingen problem. Alle pensene er nå montert og testet, og det fungere like fint.

Det som gjenstår nå er hvordan magneten skal dekkes til for at det ikke skal komme fuktighet til den når ballasten legges. En tanke jeg har er å legge aluminiumsfolie som en kappe over magneten og nedover sidene på den. Og så legge en tynn plastplate over den som hviler på korken. Men det er jo fortsatt åpent ned der hvor styretråden kommer opp, så her må jeg være veldig forsiktig med vann og lim... Nytter ikke å dusje på med sprayflaske her. Men med forsiktig bruk av pipette skal det nok gå bra.

For å skjule det som er synlig av styretråden, kan den f.eks. dekkes av et splittet sugerør. Eller kanskje aller helst noe med firkantprofil for være mest mulig forbilde riktig.

Dette er i hvertfall et billig alternativ til å kjøpe nye motorer for montering under bordet.

 

If you use cork thinner than 5mm (1/5"), the plate won't come down as far, unless you cut room in the beneath surface.

So far there have been no functional problems. All the turnouts are now in place and have been tested, and they still work fine.

What remains now is how the magnet is to be covered up so it won't be affected by moisture when the ballast is put down. One thought I've had, is to lay a cover of aluminum foil over the magnet and down the sides of it, and then use a thin plastic plate to cover the hole, resting on the cork. But still it would be open where the rod comes up, so I would have to be extremely careful when using water and glue - meaning no spray bottles can be used here. But with careful use of a dropper it should be OK.

To hide the visible part of the rod, something like a split straw could be used to cover it. Or maybe something with a square profile to be as true to original as possible.

This is in any case an inexpensive option rather than buying new motors for mounting from the underside.

 

Pakk den inn... Wrap it up...
Her er første eksperiment med tildekking av magneten. Som synes på bildet nedenfor, la jeg en bit av pakkebånd over styretråden for å skape en fast åpning der hvor tråden kommer opp av bakken. Så la jeg rett og slett bare maskeringstape over. Det bør nok være noe som beskytter tappen i enden av styretråden også, så den ikke setter seg fast i tapen. This is the first experiment of covering the side mechanism. As you can se of the picture below, I put a piece of plastic straps (do not know what this is called in English) to create a firm opening where the rod comes up from the ground. Then I Just put tape on top of it. I will also use something to protect the lower part of the rod to stick to the tape.
 
28.01.06 Bedre tildekking
 
A better cover
Jeg har tenkt litt mer på hvordan jeg skal gjøre tildekkingen uten at det kan komme søl i magnetene når det skal ballasteres. Løsningen er en tynn plate av styren-plast. Denne kan ballasteres før den limes på plass over hullet, og dermed er risikoen for sand i maskineriet eliminert.
 
I have been thinking about how to cover it without taking the risc of spilling glue or sand in the magnets while ballasting. The solution is a thin sheet of styrene. The sheet can be ballasted before it's glued on top of the magnet, and the risc of sand in the machinery is eliminated.
Fortsettelse følger.... Se også diskusjon om dette på forumet. To be continued...
 
08.01.12

Anlegget har nå stått pakket ned siden sommeren 2008 i påvente av nytt rom i nytt hus. Jeg har tenkt en del på denne løsningen med pensemotorene, og kommet frem til at jeg heller vil ha pensemotorer på undersiden. Løsningen med skjuling i korken fungerer forsåvidt bra rent teknisk, men erfaring fra anlegget mitt i salongbordet viser at disse pensemotorene ikke lever evig. Og når de er skjult i korken blir det veldig tungvindt å bytte de ut.

Jeg har vurdert muligheten for servoer. De er utrolig billig i innkjøp fra Kina. Men i dag så jeg en veldig enkel og flott løsning for å benytte originale motorer under plata. Alt man trenger er en synål! Se her: http://hasseahlen.se/Nerdingebanan/vaxlar/vaxlar.html