Rammeverk
30.06.03

Endelig har jeg kommet i gang med byggingen av selve anlegget.

Ettersom jeg ikke har lagt opp noen sporplan på nettet, er det ikke lett å forstå hvordan dette anlegget blir. Men på bildet vises traséen som fører sporet inn fra skyggestasjonen på motsatt modul. I fremkant blir det en slags paradestrekning før sporet skal gå i tunnel og snu tilbake igjen og snu enda en gang for å starte på stigningen opp til hovedstasjonen. 

Det er med andre ord bare strekningen i fronten som blir synlig av det jeg har bygget så langt.

 

 

07.07.03

Her er plata som hovedstasjonen skal ligge på. Det blir ni gjennomgående spor og 5-6 buttspor. På venstre side kommer stasjonsbyggningen. På høyre side kommer det et godsmagasin. Det blir to lange perronger mellom sporene i tillegg til perrongen på stasjonssiden.

 

Den andre modulen:
Alt dette skal opp på den samme modulen... Og det øverste nivået er ikke med på bildet...

På bildet under er underlaget til oppstillingsstasjonen på plass. På toppen er det en vendesløyfe som utgjør den ene enden av dette "dog bone" anlegget. Denne vendesløyfa ligger på 0-nivå, og fortsetter inn på den delen som er på det øverste bildet på denne siden.

09.07.03

Her er begge modulene plassert i hylla. Hovedstasjonen starter allerede i den fremste modulen og strekker seg over hele den andre.

 

29.07.03

Her er platene (som ligger på gulvet tre bilder lenger opp) på plass på modulen. De er ikke montert ennå. Men jeg har plassert de i riktig høyde for at rammeverket skal bli riktig.

På bildet til høyre her er det mulig å telle syv forskjellige høydenivåer....

 

29.07.03

Øverste nivå er på plass. Her blir det endestasjon med stikkspor til diverse industri og steinbrudd.

Mer om stasjonen på "sporlegging - side 4"

Høydeforskjellen til oppstillingsstasjonen i bunnen er 32cm.

Høydeforskjellen til hovedstasjonen er 17cm.

 

Bildet nedenfor viser hvordan stasjonen ender i to buttspor.

 

Har du spørsmål om mine prosjekter? Benytt gjerne forumet!

Do you have questions about my projects? Please use my forum!