Vedlikeholdsluker 
25.11.01
Plata som ligger inne i vendesløyfa på dette bildet utgjør bunnen i det som vil bli en avtagbar del av landskapet. Under plata blir kablene fra det forskjellige elektriske utstyret samlet. Derfra skal de videre til kontrollpult og trafo. Har også laget to enkle luker med hengsler i bunnplata i bordet.
Her er plata løftet av.
Dette er lukene på undersiden av bordet.