Værbitte vogner
07.10.02 - "Weathering"

Nyvaskede og helt rene lok og vogner er et sjeldent syn i virkeligheten. Derfor har mine lok og vogner fått seg en omgang med malekost og matt maling.

I virkeligheten er selvfølgelig noen vogner mer skittne enn andre. Så er det også blitt her.

Det viktigste er egentlig den matte effekten. Det ser så my bedre ut når det ikke skinner i blank plast.
23.10.02
Nytt lok og vogner - kjøpt på Høstmessa

Disse tre vognene kjøpte jeg av Øyvind Strøm som hadde en stor eske med brukt märklin miniclub utstyr. Loket kjøpte jeg av J. Holen som hadde stand ved siden av meg på messa.

Alle märklinister med respekt for seg selv må jo ha en gul bananvogn og det lille treakslede damploket som er selve symbolet på miniclub. :-)
 

 
10.11.02 Før og etter...

Smuss gjør susen... Dette loket er mattet helt ned med mørk grå maling.

Utrolig hvor lite som skal til for å forandre et lok fra leketøy til modell.

Nå er det sikkert en eller annen samler som gråter, men jeg er ingen samler. Jeg er modellbygger. :-)