Modelljernbane

Modelrailway


Bildet er tatt med digital IXUS
Picture is taken with digital IXUS (Elph)

 

 

Fra jeg (Heine) var ganske liten har jeg vært fasinert av tog. Fra jeg var omtrent 10 år og frem til 17-års alderen gikk det meste av penger og fritid til å bygge modelljernbane.

Nå strekker ikke lenger tiden til, men her har jeg lagt ut en del bilder av anlegget som fortsatt ikke er helt ferdig.

I (Heine) have been fascinated by trains since I was just a kid. From the age of 10 up until 17 most of my money and spare time was spent with model railway building.

Time doesn't suffice anymore, but in these pages I've put pictures of my models - some work remains though.

Første del av anlegget ble bygget av min far og farfar for omtrent 40 år siden... på bildet over er det den delen som er til høyre i bildet, fra veggen bak og frem til og med to av sporene på stasjonen i forkant. Den delen av anlegget består av stasjon med to spor og sløyfer i hver retning. Toget kjører ut fra stasjonen, snur  i sløyfa, kommer tilbake igjen og fortsetter inn i den andre sløyfa osv. To tog trafikkerer denne strekningen.

Nå er det opprinnelige anlegget bygget ut på tre sider. Enkelt kan det sies at det gamle anlegget er omringet av en lang sløyfe som består av halvparten dobbeltspor og halvparten enkeltspor. Denne sløyfa kan trafikeres av tre tog, men jeg bruker vanligvis to. I tilegg til dette har anlegget en rekke sidespor og oppstillingsspor for vogner og lokomotiver.

Hvis du vil vite mer detaljer om anlegget kan du ta en titt her. Anbefales!

Her kan du se anlegget i fugleperspektiv. NB! En veeeldig stor fil... Det kan ta litt tid.

The oldest part of the layout was buildt by my father and my grandfather about 40 years ago... In the above picture it is to the right, from the wall in the back and forward, including to of the station tracks in the foreground. This section consists of the station with two tracks, and loops. The train leaves the station, makes a turn in the loop, comes back and goes on to the other loop etc. Two trains traffic this track.

The layout has since been added to on three sides. A simple way of describing it would be that the old section is surrounded by a long loop that consists half of double tracks and half of single tracks. This loop has room for three trains, but I mostly use two. In addition to this there are several sidetracks and line-up-tracks for locomotives and cars.
 

Her er det en del bilder av anlegget:
De fleste bildene på denne siden er tatt med Canon IXUS APS og scannet med en Agfa 1212u 

Here are some pictures from my layout:
Most of the pictures on this page are shot using a Canon Ixus APS, and are scanned using an Agfa SnapScan 1212u.

Dette er brua med dobbelt spor ut fra stasjonen, over byen og inn i fjellet.

This is the bridge, with double tracks from the station, over the town and into the mountain.
 

Byen består av 9 forskjellige hus som er limet sammen av mange hundre små plastbiter...

The town consists of 9 different houses; hundreds of pieces of plastic glued together...
 

Huset til venstre er modell av et gammelt tysk rådhus som er en turistattraksjon i dag.

The house on the left is a model of an old German town hall that now is a tourist attraction.
 


Dette bildet er tatt med digital IXUS.   This picture is shot using Digital IXUS.

Her er et oversiktsbilde av høyre del av anlegget. I bakgrunnen er det et fjell som ikke er ferdig bygget.

This is an overview picture of the right section.In the background there is an unfinished mountain.
 

To gamle damplokomotiver som hviler utenfor stallen.

Two old steam engines resting outside their shed.
 

Stasjonsbygningen er på det opprinnelige anlegget som er 40 år gammelt.

The station building is in the 40 year old section.
 

Alle stasjoner har mange sporveksler. Hele anlegget har ca 40. (Alle fjernstyres fra kontroll pulten.)

All stations have several turnouts. This whole layout has about 40 of them, all connected to the control panel.

Fire transformatorer gir strøm (16V vekselstrøm) til trafikken på banen. Under anlegget er det ca 4.000 meter ledning som gir strøm til alle lys og til  styring av signalene. Fire tog kan gå helautomatisk i kontinuerlig i trafikk.

Four transformators give power (16V AC) to the railroad traffic. Underneath the layout 4.000 metres of wire lead power to all lights and signal controls. Four trains can be run automatically and continuously.
 

Godsterminalen har mange spor for oppstilling av vogner som ikke er i trafikk. Herfra er det to spor ut til hovedlinja, og en sidelinje til grustaket i den andre enden av anlegget.

The freight terminal has several tracks for lining up cars not in traffic. There are two tracks leading to the main line, and a sidetrack leading to the sandmine at the other end of the layout.
 

Maja venter på å bli stor nok til å følge i pappas, farfars og oldefars togbyggerspor... Majas tippoldefar i USA var konduktør på "The Chicago and North- western Railroad."

Maja waits for when she's big enough to follow in the tracks of Dad, Grandfather and Great-Grandfather. Majas Great-Great-Grandfather in the USA was a conductor on "The Chicago and North Western Railway."