Dette er sporplanen for anlegget. De røde sporene er hovedlinja, de grønne sporene er på det gamle annlegget, og de blå sporene er oppstillingsspor og spor til godsterminaler, lokomotivstallen og grustaket.