Nye bilder (22. november 2000)

 

På stasjonen har dette klassiske tyske ekspresstoget nettopp kommet inn. Perongen er full av reisende som er klare til å stige ombord, og noen venter kanskje på noen de er glad i... På sporet ved siden av er et langt godstog på vei ut av stasjonen.
Møllehjulet i sagbruket roterer i takt med vannet som strømmer gjennom slusa. Hjulet gir kraft til saga som heises opp og ned med taktfaste dunk.
Fra fjellsiden ser vi ned på elva som gjør en liten sving inn mot saga. I dag er det ikke noe tømmer i elva, men fløterne jobber med en ny ladning lenger oppe i elva.

Landskapsarkitekten har aldri blitt ferdig med de flotte omgivelsene rundt dette lille scenarioet.

 
Denne lille landsbyen er hjertet i den gamle delen av anlegget. Kirken er faktisk en julepynt gjenstand. Den kan trekkes opp så den spiller julesanger... Helt i venstre forkant er det en jernbaneovergang. Når toget kommer går bommene ned, men man skal være forsiktig; bommene går ikke ned før toget er et par cm fra veien!
Fra kontrolltårnet er det full oversikt over denne lille stasjonen. Vi får håpe at personalet har mobilnummer til lokførerne dersom signalsystemet svikter... Denne stasjonen er siste møteplass før dobbeltsporet blir enkeltspor.
Fra fuglens perspektiv ser den lille landsbyen slik ut. Ganske stille og rolig. Den lille kiosken på hjørnet får vareleveranse.
 
Nede på oppstillingssporene står dette arbeidstoget klart til å hentes av et lokomotiv hvis det oppstår en feil på skinnegangen. Krana kan også brukes til opprydding om det skulle skje et uhell. På sporet bortenfor står flere gamle passasjervogner som skal restaureres og brukes til museumsjernbane.
Den lokale Linjegods terminalen er ikke av de største, men den gjør nytten sin i dette isolerte samfunnet.

På bildet nedenfor ser vi containerkrana som er klar til å løfte.

I bakgrunnen ser hvordan den store stålbrua med dobbeltspor strekker seg ubønnhørlig gjennom gamlebyen før den forsvinner inn i fjellet. I forgrunnen venter et gammelt trofast diesel lokomotiv på grønt lys. De tre vognene er en salig blanding av en svensk og en tysk restaurant vogn og en norsk passasjervogn. Sulten?
Hvordan disse bileierne skal få flyttet bilene sine er en gåte... Man kan trygt si at kollektiv tilbudene er større enn fremkommeligheten for bilistene i dette samfunnet. Kanskje Norge hadde vært slik om politikerne var gutter i tenårene...