Enda flere bilder...

 Her er skifte-lokomotivets "matstasjon".
 

 Dette er "soverommet"
 

 I grustaket er arbeidet i full gang.
 

 På hovedstasjonen blir en reisegodsvogn fylt opp.
 

 Tuneller er det nok av...
 

 To bilder av den store brua.
 

 Slik er det i skyggen av brua.
 

 Bilder fra byen.
 

 Dette bildet er tatt fra en vinkel bare et kamera holdt opp mot veggen kan se.