Skifteloket står på stasjonen og venter.

Fra kontrolltårnet blir vekslene lagt i riktig possisjon.

Enda et bilde fra tankanlegget.